Összefoglaló a projektről

Projekt címe: Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon

Projekt azonosítószáma: TOP-6.1.1.-16-ZL1-2017-00001

A Támogatási szerződés megkötésének száma: 2017.12.18.

A projekt fizikai befejezése: 2022.03.31.

Projekt összköltsége: 644.125.107,-Ft

Vissza nem térítendő támogatás összege: 600.000.000,-Ft

Az Önkormányzat hozzájárulása: 44.125.107,-Ft

Kedvezményezett: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt megvalósulási helye a Zalaegerszeg 4815/6. hrsz-ú ingatlan (volt Laktanya). A projekt keretében barnamezős beruházás kerül megvalósításra. Első ütemben a meglévő laktanya irodaépület elbontása történt meg, 2019 nyarán. Ezen épület a tartószerkezetei erősen leromlott állagúak voltak, helyenként omladozó falfelületekkel, ezért mind tartószerkezetileg, mind funkcionálisan alkalmatlanok voltak a tovább hasznosításra.

Az elbontott épület helyén második ütemben egy 1461,78 m2 hasznos alapterületű ipari üzemcsarnok épült. Az épületben nagyobb belmagasságú üzemcsarnok terek, valamint kiszolgáló iroda, öltöző, szociális helyiségek kerültek kialakításra. Kialakításra került a központi fűtés, hűtés, szellőzés, villamos energiaellátás, gázellátás, valamint az épület-villamos munkarészek, gyengeáramú munkarészek, biztonságtechnikai-, informatikai-, kommunikációs rendszerek kialakítása, épület és környezetének akadálymentesítésével. Beépített nettó összes alapterület: 1525,15 m2 A 18 új parkoló került kialakításra, melyből 2 akadálymentes, továbbá 24 db kerékpár tároló biztosított. Az ingatlan meglévő út csatlakozással rendelkezik a Gasparich út felől, melynek javítása szükséges volt. A belső úthálózat részben teljesen új pályaszerkezettel, részben új útburkolattal, a közforgalomtól elzárt módon került kialakításra. Az ingatlanon belüli csapadékvíz-elvezetés részben burkolt nyílt árokkal, részben zárt csatornával történik. Az épület ivóvízellátása új ivóvízvezeték hálózat kiépítésével valósul meg. Új szennyvízcsatorna kerül kiépítésre.

Egy elektromos töltő váltóáramú professzionális gyorstöltő berendezés került elhelyezésre, amely mind a 2x22 kw (A-típusú), mind a 2x11 (B-típusú) töltési opció kiszolgálására képes. 2 db „Type 2” csatlakozási lehetőség biztosított.

A vállalkozások a mai versenypiaci környezetben gyors döntésekre kényszerülnek egy-egy új megrendelés állomány elnyerésére. Ezek teljesítésére is általában szűkre szabott időintervallum áll rendelkezésre. Ilyen módon új, teljes értékű munkát végző alkalmazottak munkába állítására sincs sok idő. Ezen hiányosság kiküszöbölésére szeretnénk lehetőséget biztosítani a csarnoképítéssel, amelynek bérbevételével lehetőségük lesz a betelepülő cégeknek arra, hogy üzemi körülmények között, versenypiaci környezetben történhessen a munkaerő szaktudásának növelése.

Alapvető cél, hogy a modern, korszerű infrastrukturális háttér megteremtésével modern és versenyképes környezetet biztosítsunk a vállalkozásoknak, megteremtve ezzel a lehetőségét annak, hogy hozzájáruljanak a foglalkoztatottság, valamint a GDP növeléséhez, ezáltal a nemzetgazdaság erősödéséhez.

A projektben résztvevő vállalkozások:

tervező: KTN. Narthex Kft. - Kovács Attila

a meglévő épület bontását végző vállalkozó: ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.

az új épület kivitelezője: GLÓRIA TRADE KFT.

műszaki ellenőr: ZALABER KFT. projektmenedzsment: Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.

projektmenedzsment: Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.


A projekt vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósul meg.